Palvelut

Palvelut

Palvelukodille siirryttäessä muistisairaus on edennyt keskivaikeaan tai vaikeaan vaiheeseen ja kaikki asukkaamme tarvitsevat paljon apua jokapäiväisissä toimissaan.

Kuntouttavan hoitotyön lähtökohta on muistisairaan ihmisen yksilöllisyyden tunnistaminen ja sen kunnioittaminen, mahdollisuuksien mukaan itsemääräämisoikeuden tukeminen sekä säilyneiden, heikentyneiden ja menetettyjen voimavarojen tunnistaminen ja sitä kautta asukkaan toimintakyvyn realistinen tukeminen. Palvelukodilla tehtävään kuntouttavan hoitotyön yleistavoitteena on edistää dementoituvan asukkaan hyvinvointia ja elämänlaatua: tuottaa arvokas vanhuus. Kuntouttavaa hoitotyötä toteutetaan ikäihmisten laatusuosituksen, työtä ohjaavien arvojen, eettisten ohjeiden sekä vanhuspoliittisen suunnitelman mukaisesti.

Vaihtelua arkeen tuo oma virikkeellinen toiminta, yhteistoiminta seurakunnan kanssa, erilaisten lauluryhmien vierailut, talon omat juhlat ja omaisvierailut. Asukkaat voivat halutessaan osallistua arjen askareisiin vointinsa mukaan.

Mahdollisuus valvottuun ulkoiluun pyritään järjestämään ympäri vuoden ja etenkin kesäaikaan ulkoilu on päivittäistä.

Maukas kotiruoka valmistuu palvelukodin keittiössä seitsemänä päivänä viikossa. Ruoanvalmistuksessa käytetään mahdollisimman paljon paikallisten tuottajien raaka-aineita.

Siivous ja puhtaanapito sekä vaatehuolto tehdään talon omana työnä.

Olemme asukkaiden ja heidän omaistensa tukena myös tilanteessa, jolloin tarvitaan saattohoitoa.